CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỊNH PHÚ 

Địa chỉ: 49A Đường Cây Da Xề, P. Đông Hòa, TP.Dĩ An, T.Bình Dương

Tel: 0933 850 287 

Email: tranphin@maymacthinhphu.com.vn

Website: maymacthinhphu.com.vn